حریم خصوصی - Privacy & Policy

در زیر تعهدات سایت ما را در مورد حریم خصوصی خود می توانید بخوانید:

  1. سایت ساسی هیچ اطلاعات از کاربران ذخیره نمی کند.
  2. سایت ساسی هیچ اطلاعاتی را در اختیار اورگان و سازمانی قرار نمی دهد.

© تمام حقوق برای وب سایت ساسان حیدری محفوظ میباشد.